KRS Kancelaria

Ulga na ekspansję
dla sklepów internetowych

W obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce, coraz więcej przedsiębiorców staje przed wyzwaniem rozszerzenia swojego biznesu. Na szczęście polski system podatkowy oferuje korzystne rozwiązanie w postaci ulgi na ekspansję. Ta unikalna możliwość stanowi wsparcie dla sklepów internetowych, które pragną zwiększyć swoje przychody i dotrzeć zarówno do krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu.

Dla kogo ulga na ekspansję dla sklepów internetowych

Ulga daje podatnikom możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów. 

Produktem są rzeczy wytworzone przez podatnika – czyli zgodnie z przepisami, materialne i zdolne do samodzielnego występowania w obrocie. Chodzi zatem o rzeczy materialne. Ulga nie obejmuje praw np. praw autorskich. Dlatego adresatem ulgi są producenci produktów, których dystrybucja odbywa się w Polsce. 

Na czym polega ulga na ekspansję dla sklepów internetowych

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, poniesionych w celu rozszerzenia przez podatnika  rynków zbytu – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. (Przy czym dla rozpoznania ulgi ze sprzedaży produktów na rynki zagraniczne ważnym jest, aby przychód ze sprzedaży był opodatkowany w Polsce).

Istotą ulgi jest to, że wydatki na ekspansję podlegają odliczeniu dwukrotnie – jako raz koszt uzyskania przychodu oraz ponownie w ramach ulgi. 

Ulga posiada limit kwotowy. W danym roku podatkowym podatnik jest uprawniony do odliczenia maksymalnie 1 mln złotych.

Koszty podlegające odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję dla sklepów internetowych

Przepisy wprost wskazują kategorie kosztów podlegających rozpoznaniu w ramach ulgi, są to:
uczestnictwo w targach (organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla ciebie i twoich pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla ciebie i twoich pracowników),
działania promocyjno-informacyjne (m.in. zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotek, dotyczące produktów),
dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.
Organy podatkowe podkreślają, że katalog wydatków ma charakter zamknięty. Jednocześnie wskazują, na przykładowe wyliczenie kosztów związanych z działaniami promocyjno-informacyjnymi. Takimi kosztami będą np. usługi influecerów oraz działania na podjęte przez podatnika w serwisach społecznościowych (FB, Instagram).

Sposób rozliczenia ulgi na ekspansję dla sklepów internetowych

Ulga podlega rozliczeniu w zeznaniu rocznym za rok, w którym zostały poniesione koszty. Jeżeli w danym roku zostanie wykazana starta, to podatnik może skorzystać z ulgi w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym miał prawo skorzystać z odliczenia.

Aspekty praktyczne

Podatnicy ponoszący wydatki, które znajdują się w katalogu wydatków kwalifikowanych ulgi na ekspansję, powinni dokonać ich przypisania do wytwarzanych produktów oraz prowadzić w tym zakresie ewidencję. Ma to znaczenie przy wprowadzaniu kilku produktów na rynek jednocześnie.
Podatnicy obowiązani są również na bieżąco sprawdzać przychody pod kontem spełnienia przesłanek do skorzystania z ulgi. Ulga może być rozliczana na bieżąco, a wzrost przychodów powinien być wykazywany przez dwa kolejne lata (od roku poniesienia kosztów kwalifikowanych).
Organy podatkowe wyjaśniają, że podatnik nie ma obowiązku wykazywać, że to koszty objęte ulgą przyczyniły się do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Nie musi być to również wzrost sprzedaży produktów, w odniesieniu do których zostały poniesione koszty objęte ulgą. Chodzi o wzrost liczbowy. 

W świetle powyższego warto dokonać analizy ponoszonych wydatków pod kątem skorzystania z ulgi na ekspansję dla sklepów internetowych.

Ulga na ekspansję stanowi cenne narzędzie dla sklepów internetowych, które dążą do zwiększenia swoich przychodów poprzez rozwinięcie działalności na nowych rynkach. Dzięki tej uldze, przedsiębiorcy mają możliwość dwukrotnego odliczenia wydatków związanych z ekspansją, co stanowi istotne wsparcie w rozwoju ich biznesu. Korzystając z pomocy ekspertów podatkowych, przedsiębiorcy mogą skutecznie wykorzystać tę ulgę i osiągnąć pożądane cele ekspansyjne

Pomoc Kancelarii:

  • weryfikacja prowadzonej działalności oraz ponoszonych wydatków pod kontem możliwości zastosowania ulgi na ekspansję;

  • analiza w zakresie kwalifikowania konkretnych wydatków do ulgi i opracowywania umów/ dokumentów pozwalających na objęcie wydatków ulgą;

  • przygotowanie wytycznych w zakresie prowadzenia ewidencji wydatków oraz rozliczeń kosztów objętych ulgą w deklaracji podatkowej;

  • wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, jakie mogą wystąpić przy skorzystaniu z ulgi, w tym występowanie do Dyrektora KIS z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobot a& Niedziela: zamknięte