KRS Kancelaria

Likwidacja spółek - sprawny proces przy wsparciu renomowanej kancelarii prawnej

Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej przez Spółkę, stawia Zarząd lub Wspólników Spółki przed obowiązkiem podjęcia licznych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym. KRS Kancelaria dzięki swojemu doświadczeniu upraszcza cały proces, by odbył się on możliwie sprawnie.

Proces likwidacji spółki obejmuje w szczególności: 

  • podjęcie uchwał przez Wspólników oraz Zarząd,
  • dokonanie wyboru likwidatora,
  • zgłoszenia do sądu rejestrowego oraz organów administracji,
  • powiadomienie kontrahentów,
  • zwolnienie pracowników, wypowiedzenie lub rozwiązanie umów,
  • kompletowanie oraz przekazanie dokumentacji pracowniczej i księgowej do archiwów,
  • składanie sprawozdań likwidacyjnych.

 

Lkwidacja spółki to złożony proces, którego przeprowadzenie wymaga rzetelnego zaplanowania. Kancelaria wychodzi naprzeciw podmiotom planującym zakończenie działalności gospodarczej, w tym zakresie świadczy kompleksową obsługę prawną począwszy od etapu przygotowania Spółki do likwidacji, przez nadzór i doradztwo w trakcie właściwego postępowania likwidacyjnego, aż po zakończenie postępowania likwidacyjnego i wykreślenie Spółki z rejestru.

Na etapie poprzedzającym otwarcie likwidacji Spółki, Kancelaria bada sytuację prawną oraz finansową Spółki. W tej fazie Kancelaria bierze również pod uwagę aspekty podatkowe likwidacji, bowiem ich ocena jest jednym z kluczowych elementów dla etapu planowania działań likwidacyjnych. Na podstawie dokonane analizy Kancelaria sporządza raport z rekomendowanym planem przeprowadzenia procesu likwidacji.

Jak możemy pomóc przy likwidacji spółki?

Kolejny etap obejmuje formalne otwarcie likwidacji. W tym zakresie Kancelaria przygotowuje dokumenty protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, uchwały Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz o powołaniu likwidatorów Spółki. W tym zakresie Kancelaria wskazuje również osoby pełniące funkcje likwidatorów Spółki. Kancelaria dokonuje również zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz organów administracji państwowej, reprezentując spółkę przed tymi podmiotami. Zamieszcza również ogłoszenia o otwarciu likwidacji w wymaganym publikatorze urzędowym.

Na etapie właściwego postępowania likwidacyjnego Kancelaria sprawuje nadzór oraz kontrolę nad prawidłowym tokiem likwidacji, ewentualnie prowadzi cały proces świadcząc usług likwidatora. W ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Spółkę i podejmuje czynności w zakresie wypowiadania umów o pracę, rozwiązania umów handlowych, ściągania wierzytelności, sprzedaży majątku Spółki oraz regulacji jej zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Kancelaria zapewnia również przekazanie zgromadzonej przez Spółkę dokumentacji kadrowo-finansowej do archiwów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku działania w charakterze likwidatora prowadzi również sprzedaż majątku spółki, a także przekazuje wynajęte pomieszczenia. Na etapie prowadzenia likwidacji wspólnicy otrzymują comiesięczne raporty z przebiegu procesu likwidacji.

Końcowy etap likwidacji obejmuje zwołanie zebrań lub zgromadzeń Wspólników celem zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonego procesu likwidacji, podziału majątku Spółki. Uchwały te zgłaszane są do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Spółki, a także właściwym organom administracji.

Podczas całego przebiegu likwidacji Kancelaria współpracuje z notariuszem, biurami księgowymi, archiwami oraz ekipami remontowymi, co pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji bez angażowania Wspólników.

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte