KRS Kancelaria

Przekształcenie j.d.g. w sp. z o.o. - obsługa prawna

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności tylko w jednoosobową spółkę kapitałową. Jeśli zamierzasz wykonać ten krok, nasza kancelaria przeprowadzi Cię przez cały proces.

Przedsiębiorca chcący przekształcić jednoosobową działalność w spółkę ma do wyboru dwie możliwości.

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Spółka akcyjna;


Przekształcenie jednoosobowej działalności staje się w pewnym momencie koniecznym rozwiązaniem z uwagi na kwestie odpowiedzialności za zobowiązania, planowania spadkowego oraz pozyskania kapitału do dalszego rozwoju.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w inną formę prawną może wiązać się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorcy. Po pierwsze, zmiana struktury prawnej może znacznie wpłynąć na zakres odpowiedzialności, co może być szczególnie ważne, gdy przedsiębiorstwo rośnie i podlega większym ryzykom. Przekształcenie może również ułatwić planowanie spadkowe, zapewniając spójność dziedziczenia firmy przez potomków lub innych dziedziców.

Ponadto, przekształcenie może umożliwić łatwiejsze pozyskanie kapitału zewnętrznego, co może być niezbędne do finansowania dalszego rozwoju firmy. Nowa forma prawna może przyciągnąć inwestorów, którzy zainteresowani są udziałem w firmie, co może pozwolić na realizację ambitnych planów rozwojowych.

Warto jednak pamiętać, że każde przekształcenie ma swoje konsekwencje i wymaga dokładnej analizy sytuacji, w tym aspektów prawnych, finansowych i operacyjnych. 

W tym kontekście warto skonsultować się z KRS Kancelarią, aby podjąć najlepszą decyzję dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Przekształcenie J.D.G w spółkę — jak przebiega?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w ramach jednoosobowej działalności przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia majątku osobistego koniecznym staje się przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym zakresie odpowiedzialność wspólnika spółki ogranicza się do gospodarczego ryzyka utraty majątku wniesionego w zamian za objęte udziały w spółce.

Po drugie prowadzenie działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorcy uniemożliwia pozyskiwanie nowego kapitału w postaci środków wniesionych przez nowych inwestorów, podczas gdy w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jej konstrukcja prawna daje możliwości łatwego pozyskiwania kapitału poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i emisję nowych udziałów i wydanie im wspólnikom.

Po trzecie po przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie przedsiębiorstwa jest zdecydowanie łatwiejsze wymaga jedyne zbycia udziałów w Spółce, nie zaś jak w przypadku zbycia przedsiębiorstwa jednoosobowego przedsiębiorcy, które wymaga często skomplikowanej procedury przeniesienia praw i obowiązków z umów co niezwykle często połączone jest z koniecznością wyrażenia zgody przez osoby trzecie, jak również brakiem przeniesienia decyzji i koncesji.

Przekształcenie J.D.G. w spółkę z o.o. a planowanie spadkowe

Wreszcie jedynym z istotniejszych aspektów związanych z przekształceniem, jest kwestia planowania spadkowego. W przypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy często dochodzi do skomplikowanego procesu wejścia w ogół praw i obowiązków spadkodawcy, rozdrobnienia składników majątku pomiędzy kilku spadkobierców, a w konsekwencji sparaliżowania działalności firmy. Po przekształceniu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to umowa spółki może wprost określać reguły wejścia spadkobierców do Spółki, poza tym majątek zgromadzony w przedsiębiorstwie prowadzonym przez spółkę nie ulega rozproszeniu, a tym samym dalsze prowadzenie działalności nie jest zagrożone.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną związana z całym procesem przekształcenia. Obejmuje to zaplanowanie procesu przekształcenia, sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym przygotowania umowy spółki, w której rozwiązania prawne będą optymalne do prowadzonej działalności, jej rozmiaru, kwestii dziedziczenia czy możliwości pozyskiwania nowego kapitału.

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte