KRS Kancelaria

Obronimy Twoje interesy przed urzędem skarbowym

KRS Kancelaria to zespół ekspertów ds. prawa podatkowego, dzięki którym kontrola skarbowa w Twojej firmie przebiegnie bez przykrych niespodzianek. 

Kontrola skarbowa oraz kontrola podatkowa mają na celu zbadanie tego, w jaki sposób firma realizuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów podatkowych, tym samym badana jest zgodność stanu faktycznego z pożądanym przez ustawodawcę stanem prawnym. Prowadzenie czynności kontrolnych winno zostać poprzedzone zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, przy czym ta zasada w pewnych przypadkach doznaje wyjątku, najbardziej znaczącym przykładem jest prowadzenie kontroli dotyczącej zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego na gruncie VAT.

Pomimo faktu, iż to na organie prowadzącym kontrolę ciąży ciężar dowodowy oraz obowiązek podjęcia wszelkich kroków do rzetelnego oraz wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, niezwykle istotny dla wyniku kontroli skarbowej jest aktywny udział podatnika na każdym etapie postępowania. W ten sposób podatnik ma realną możliwość obrony swoich interesów.

Kancelaria na zlecenie klienta świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa oraz reprezentacji w trakcie kontroli skarbowej bądź kontroli podatkowej. Podejmowane działania mają na celu pełną ochronę praw podatnika oraz przestrzegania gwarancji proceduralnych przez organ kontrolny.

 

W tym celu Kancelaria bada zakres kontroli oraz umocowanie pracowników organu do przeprowadzania działań kontrolnych. Jednocześnie w imieniu klienta kancelaria składa wyjaśnienia na żądanie organów kontrolnych, sporządza pisma w celu zajęcia stanowiska, co do zebranego materiału dowodowego, uczestniczy przy przeprowadzanych czynnościach dowodowych oraz sama składa wnioski dowodowe.

Kancelaria po zapoznaniu się z ustaleniami faktycznymi oraz prawnymi zawartymi w protokole kontroli skarbowej, składa do niego zastrzeżenia oraz wnosi o przeprowadzenie uzupełniających dowodów.

Doświadczenie Kancelarii oraz posiadana specjalistyczna wiedza w zakresie postępowania kontrolnego i podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego pozwala na skuteczną i profesjonalną reprezentację podatnika przed organami w trakcie czynności kontrolnych. Kancelaria zajmuje się również dalszą reprezentacją klienta przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Współpraca z Kancelarią gwarantuje po stronie klienta odciążenie w kontaktach z administracją podatkową, jak również wykorzystanie wszelkich możliwych uprawnień w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz zapewnia całkowitą redukcję ryzyka popełnienia błędu niosącego negatywne skutki podatkowe.

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte