Kancelaria KRS zajęła 4 miejsce w Polsce w kolejnej edycji rankingu Rzeczpospolitej „Nowe prawo”: KANCELARIE ŚWIADCZĄCE USŁUGI PRAWNICZE W FORMULE DIRECT.

„Ranking kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej” to jedno z najważniejszych wydarzeń w środowisku prawniczym, a liczba kancelarii zgłaszających swój udział ciągle rośnie. Stał się przewodnikiem dla instytucji oraz firm – zarówno krajowych jak i zagranicznych – szukających prawnego wsparcia w różnych obszarach życia gospodarczego. Jak również barometrem dla samych kancelarii – ich kondycji w danym roku na tle konkurencji oraz trendów na rynku usług prawnych.” – Tomasz Pietryga
Z-ca red. naczelnego „Rzeczpospolitej”