KRS Kancelaria

Chcesz zastrzec znak towarowy? Zajmiemy się tym za Ciebie

Nasza kancelaria świadczy kompletny zakres usług z zakresu ochrony znaku towarowego.

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to oznaczenie (co do zasady: słowne, słowno-graficzne lub graficzne) stosowane w obrocie gospodarczym do identyfikacji towarów lub usług przedsiębiorcy. Znak towarowy jest to symbol, który ma zapewnić wyróżnienie i rozpoznawalność przedsiębiorcy spośród konkurencji.

Znak towarowy nie jest to jednak każde oznaczenie, a dopiero oznaczenie zarejestrowane przez właściwy urząd, tj. takie dla którego właściwy urząd nadaje prawo ochronne (w przypadku procedury krajowej – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, unijnej – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Jeżeli przedsiębiorca zarejestruje znak towarowy zyskuje prawo wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanego oznaczenia na określonym terytorium przez cały okres ochronny (który wynosi 10 lat, jednak może być przedłużany o kolejne dekady).

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy pozwala zmniejszyć ryzyko naruszeń,  a w przypadku ich wystąpienia ułatwia przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń, nie tylko w przypadku klasycznego wykorzystania znaku towarowego do nazwania określonego towaru lub usługi, czy wykorzystania go standardowej w reklamie, ale także w przypadku wykorzystywania chronionego oznaczenia w domenie internetowej czy w ramach kampanii w Internecie (SEO, Google ADS).

W jakim zakresie możemy Ci pomóc? 

W zakresie usług związanych z ochroną znaku towarowego Kancelaria oferuje swoim Klientom w szczególności:

  • Badanie zdolności rejestrowej, w tym weryfikacja znaku pod kątem bezwzględnych przeszkód rejestracji, a także weryfikacja zdolności odróżniającej w kontekście już zarejestrowanych lub zgłoszonych oznaczeń w bazach unijnych oraz polskiej;

  • Postępowania rejestrowe w trybie krajowym, wspólnotowym oraz międzynarodowym, a także we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w urzędach patentowych na całym świecie;

  • Odnawianie praw ochronnych i zmiany w rejestrach;

  • Postępowania sporne i sądowe wynikające z naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe lub popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji;

  • Opinie prawne dot. znaków towarowych.

  • Umowy dotyczące przeniesienia praw do znaku lub licencji na korzystanie ze znaków towarowych.

Kontakt

Jesteśmy tutaj dla Ciebie

Nasza siedziba

KRS Kancelaria P. Kaźmierczak-Kapuścińska T. Wojdal
Spółka Komandytowo-Akcyjna
Targowa 35
90-043 Łódź
Polska
NIP: 7282822448
KRS: 0000958885

Zadzwoń do nas

+48 42 207 66 66
+48 509 477 304
+48 504 713 145

Napisz do nas

kancelaria@krs-adwokaci.pl

Godziny pracy

Poniedziałek – Czwartek: 9:00-18:30
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota & Niedziela: zamknięte