Fundacja rodzinna

Jedną z regulacji prawnych dającą znaczące szanse i możliwości wzmocnienia pozycji rynkowej firm rodzinnych jest regulacja wprowadzająca do systemu prawnego fundację rodzinną. Fundacja rodzinna, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego z myślą o optymalizacji procesu sukcesji pokoleniowej. Tym samym, stanowi ona nowy mechanizm integracji majątku i zarządzania nim w sposób pozwalający na zachowanie aktywności w […]

Krajowy System e-Faktur

Czym jest Krajowy System e-Faktur („KSeF”)? Zgodnie z założeniami projektu ustawy zmieniającej ustawę o VAT, Krajowy System e-Faktur (dalej również w skrócie: „KSeF” lub „system”) funkcjonować będzie jako system teleinformatyczny zaprojektowany m.in. do wystawiania, dostępu, otrzymywania, przechowywania i oznaczania faktur ustrukturyzowanych. Krajowy System e-Faktur prowadzić będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z powyższym, projekt […]

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego / Część II

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do poprzednio wpisu w zakresie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, poniżej przedstawiamy Państwu kolejne uregulowania jakie w związku ze zmianą niniejszej ustawy, weszły w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku.   1. Postępowanie z udziałem konsumentów Kodeks Postępowania Cywilnego wzbogaca się o nowe regulacje związane z postępowaniem z udziałem konsulentów. Będą […]

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego / 1.07.2023 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 lipca tego roku. Poniżej nakreślamy Państwu najistotniejsze zmiany w zakresie przepisów ogólnych o czynnościach procesowych. 1. Zmiana właściwość rzeczowej sądu okręgowego Na skutek nowelizacji zmienia się próg kwotowy wartości przedmiotu sporu, decydujący o właściwości sądu okręgowego, w […]